Školská rada

 •  za pedagogické pracovníky 
     Mgr. Gabriela Duchoňová (hospodářka)
     Mgr. Miroslava Růžová
  (zapisovatelka)
     Šárka Urbančíková

 • za zákonné zástupce žáků
   
  Adéla Máchová (předsedkyně ŠR)
    Tomáš Dlouhý
  (místopředseda ŠR)
    Ing. Hana Rozehnalová

 • za zřizovatele
     Mgr. Zuzana Pavliňáková

     Petra Křetinská

     Ing. Irena Myslikovjanová
   

Své náměty a dotazy vhodné k projednání na zasedáních školské rady posílejte na e-mailovou adresu: adel.machova@email.cz