Školní jídelna

Přihlášení na portál E-STRAVA

Vedoucí školní jídelny     Barbora Kuřecová                 

Vedoucí kuchařka            Eva Hraběová

Kuchařky                           Renata Šeděnková
                                            Věra Šrámková
                                            Radka Huvarová
                                            Helena Svobodová

Výdej stravy v MŠ             Silvie Dostálová

Telefon                               556 754 226

Číslo účtu                           182234931/0300

Sazby stravného od 1.1.2020: 
a) děti MŠ do 6 let - přesnídávka 7 Kč, oběd 23 Kč, svačina 7 Kč
b) děti MŠ 7-8 let - přesnídávka 7 Kč, oběd 26 Kč, svačina 7 Kč
c) žáci ZŠ 6 let - oběd 23Kč
d) žáci ZŠ 7-10 let - oběd 26 Kč
e) žáci ZŠ 11-14 let - oběd 28 Kč
f) žáci ZŠ 15 a více let - oběd 30 Kč
g) zaměstnanci vlastní organizace (bez příspěvku FKSP) 30 Kč
h) cizí strávníci - 58 Kč (náklady na potraviny 30 Kč, náklady na mzdy 17 Kč, náklady na režie 10 Kč, zisk 1 Kč)
(Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.)

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci není nárok na oběd za sníženou cenu – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MUSÍ OBĚD ODHLÁSIT! Pokud tak neučiní, budou k ceně stravného připočítány i náklady na mzdy a režie ve výši 27 Kč za jeden oběd. Druhý a  další dny nemoci obědy do jídlonosičů nevydáváme!
Obědy se odhlašují den předem nejpozději do 13 hodin, a to:     

Dokumenty ŠJ:                                                             Jídelníčky:

Řád školní jídelny 2020                                                  Jídelníček MŠ a ZŠ

Směrnice o školním stravování 2020                      

Přihláška ke stravování žáka ZŠ

Přihláška ke stravování dítěte v MŠ

Svolení k inkasu

Návod k odhlášení stravy