Projekty

PROJEKT "UČÍME SE V PŘÍRODĚ - VENKOVNÍ UČEBNA"

Xenie Valušáková | 28. 07. 2020

​​​Učíme se v přírodě - venkovní učebna CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012374Předmětem projektu je vybudování venkovního zázemí pro výuku přírodních věd především prvouky, přírodovědy a přírodopisu, dále průřezových témat environmentální výchovy. Učebna bude vybavena nábytkem a učebními pomůckami. Projekt má vazbu na klíčovou kompetenci IROP: přírodní vědy. Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 68.Výše schválené podpory: 2 162 208,59 KčDoba realizace: 11. 7. 2019 - 30. 9. 2020

Celá aktualita
ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Xenie Valušáková | 20. 08. 2019

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ PETŘVALD OKRES NOVÝJIČÍN - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005209je spolufinancován Evropskou unií.Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce asdílení zkušeností pedagogů a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou zřízením klubu a doučování. ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ PETŘVALD

Celá aktualita
PROJEKT "UČEBNOU FYZIKY DO SVĚTA TECHNIKY"

PROJEKT "UČEBNOU FYZIKY DO SVĚTA TECHNIKY"

Xenie Valušáková | 12. 04. 2015

Název projektu: Učebnou fyziky do světa techniky Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01640 Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace v současné době realizuje projekt s názvem „Učebnou fyziky do světa techniky“, který je kofinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007-2013. Realizací projektu dojde k rekonstrukci a vybavení odborné učebny fyziky pro 30 žáků. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem bude učebna využívána také k výuce chemie a informatiky. Vybavení učebny notebooky a prostředky pro…

Celá aktualita