Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/21

Podzimní prázdniny:     29.-30.října 2020
Vánoční prázdniny:       23.prosince 2020 - 3.ledna 2021 (výuka od pondělí 4.ledna 2021)
Pololetní prázdniny:      29.ledna 2021

Jarní prázdniny:            8.března - 14.března 2021
Velikonoční prázdniny:  1.dubna 2021, 2.dubna státní svátek  (+ pondělí Velikonoční 5.4.2021)
Hlavní prázdniny:          1.července - 31.srpna 2021  (Vyučování začne ve středu 1.9.2021)

Časový plán vyučovacích hodin

1.hodina      7.15 -   8.00
2.hodina      8.10 -   8.55
3.hodina      9.05 -   9.50
4.hodina    10.05 - 10.50
5.hodina    11.00 - 11.45
6.hodina    11.55 - 12.40

7.hodina    13.15 - 14.00
8.hodina    14.05 - 14.50
Odpolední vyučování (7. a 8.vyučovací hodina) může probíhat formou bloku bez přestávky do 14.45 hodin.

Rozvrh hodin I.stupeň

Rozvrh hodin II.stupeň


Termíny třídních schůzek

Třídní schůzky 1.čtvrtletí     25.11.2020 (ON-LINE)
Třídní schůzky 2.čtvrtletí     28.4.2021

Zápis do 1.třídy                  14.4.2021                
Zápis do MŠ
                          5.5.2021