Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/21

Podzimní prázdniny:     29.-30.října 2020
Vánoční prázdniny:       23.prosince 2020 - 3.ledna 2021 (výuka od pondělí 4.ledna 2021)
Pololetní prázdniny:      29.ledna 2021

Jarní prázdniny:            8.března - 14.března 2021
Velikonoční prázdniny:  1.dubna 2021, 2.dubna státní svátek  (+ pondělí Velikonoční 5.4.2021)
Hlavní prázdniny:          1.července - 31.srpna 2021  (Vyučování začne ve středu 1.9.2021)

Časový plán vyučovacích hodin

1.hodina      7.15 -   8.00
2.hodina      8.10 -   8.55
3.hodina      9.05 -   9.50
4.hodina    10.05 - 10.50
5.hodina    11.00 - 11.45
6.hodina    11.55 - 12.40

7.hodina    13.15 - 14.00
8.hodina    14.05 - 14.50
Odpolední vyučování (7. a 8.vyučovací hodina) může probíhat formou bloku bez přestávky do 14.45 hodin.

Rozvrh hodin I.stupeň

Rozvrh hodin II.stupeň


Termíny třídních schůzek

Třídní schůzky 1.čtvrtletí     25.11.2020
Třídní schůzky 2.čtvrtletí     28.4.2021

Zápis do 1.třídy                  14.4.2021                
Zápis do MŠ
                          5.5.2021