PROJEKT "UČÍME SE V PŘÍRODĚ - VENKOVNÍ UČEBNA"

Xenie Valušáková | 28. 07. 2020

​​79363d10527d47d80eed01b899d4bb4d

Učíme se v přírodě - venkovní učebna

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012374

Předmětem projektu je vybudování venkovního zázemí pro výuku přírodních věd především prvouky, přírodovědy a přírodopisu, dále průřezových témat environmentální výchovy. Učebna bude vybavena nábytkem a učebními pomůckami. Projekt má vazbu na klíčovou kompetenci IROP: přírodní vědy.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 68.

Výše schválené podpory: 2 162 208,59 Kč

Doba realizace: 11. 7. 2019 - 30. 9. 2020