Nový školní rok 2020-2021

Xenie Valušáková | 01. 09. 2020

Vážení rodiče,


prázdniny už máme téměř u konce a nový školní rok se nám blíží. V úterý 1.9.2020 začínáme :-), MŠ bude v běžném provozu, zabezpečovací systém bude funkční (čipy). 

Chceme Vás rodiče požádat, ať máte při vstupu do budovy zakryta ústa rouškou( pouze dospělí) a zdržujete se v budově MŠ co nejkratší dobu, nevcházejte do tříd - děti předávejte u dveří do třídy. Chráníte tím ostatní a minimalizuje se tímto způsobem přenos případné nákazy.

U vstupu budete mít k dispozici prostředky k desinfekci rukou v nádobě s dávkovačem.

Plyšáky dětem nedávejte, máme dost školkových:-).

Dle manuálu z MŠMT( k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19,vydaného k 24.8.2020) se bude řídit provoz MŠ , dodržovat hygienická pravidla a standard úklidu .

 Do budovy MŠ nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění!!!

Prosíme o omlouvání dětí jednotně mailem na : ms-petrvald@email.cz    .

Připomínáme, že na oběd máte nárok pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ, který si můžete vyzvednout v čase 10.45-11.00 hodin.
Pokud Vám nepůjde odhlásit z e-stravy oběd nebo zatím nemáte číslo strávníka, kontaktujte prosím , vedoucí školní jídelny paní Kuřecovou na telefonním čísle: 556 754 226 .  
                                                                                                                                       Vedení MŠ