Informace z MŠMT k otevření mateřské školy

Xenie Valušáková | 05. 05. 2020

Vážení rodiče, 

zveřejňujeme pro vás informace z ministerstva k otevření  mateřské školy. 

Otevření MŠ plánujeme současně s otevřením základní školy pro I. stupeň od 25.5.2020.

Dle manuálu připravujeme organizaci pobytu dětí  v mateřské škole (dle našich možností - dvě třídy MŠ). 

V nejbližší době vyvěsíme podrobné informace na  webu školy  a také je rozešleme na vaše mailové adresy. 


ochrana_zdravi_ms.pdf