ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

Xenie Valušáková | 26. 08. 2020


Oznamujeme svým žákům, že slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční v úterý
1. září od 8 hodin na dvoře ZŠ. V případě nepříznivého počasí bude zahájení probíhat pouze ve třídách. (Vezměte s sebou přezůvky.) 

Slavnostní přivítání prvňáčků může proběhnout společně s rodiči, které žádáme, aby při vstupu do budovy školy  použili roušky. 

Ostatní rodiče žádáme, aby čekali na své děti před budovou školy. 

Dle manuálu MŠMT stále trvá maximální omezení pohybu cizích osob v prostorách školy! 
V provozu bude po celý den  školní družina.
Provoz školní jídelny pro žáky ZŠ začíná ve středu 2. září. Zájemci o oběd 1. září si musí oběd 
objednat předem  nejpozději do 28. srpna 2020 do 13 hodin.

Strávníci z loňského roku si oběd mohou přihlásit v elektronickém systému, 
noví strávníci si musí oběd přihlásit telefonicky na čísle 556 754 226.

Ve středu a ve čtvrtek probíhá vyučování od 8 hodin - třídnické práce. Žáci budou odevzdávat učebnice z loňského roku.

Od pátku bude výuka dle rozvrhu hodin. 

Slavnostní zahájení výuky ZUŠ bude ve středu 2.9.2020 od 13 hodin v prostorách ZŠ (bez rodičů).