PROVOZ ŠKOLY OD 24.5.2021

Xenie Valušáková | 19. 05. 2021


Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:
Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů a omezení provozu škol s účinností od 24. 5. 2021 

Mateřská škola – je nadále otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování. Nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřské škole.

Základní škola – je umožněna přítomnost všech žáků bez rotací s testováním 1×týdně antigenními testy Sejov, i nadále je zachována povinnost nošení ochrany dýchacích cest. (žáci chirurgické roušky, pedagogové respirátory)

Výuka probíhá dle stálého rozvrhu, který žáci obdrželi na začátku školního roku.

Hodiny TV budou za příznivého počasí probíhat venku, v opačném případě budou žáci ve třídách. V hodinách hudební výchovy je zákaz zpěvu.

Testování probíhá každé pondělí, podle již zaběhnutých pravidel ve skupinách ve třídách

1. stupeň 7.30                     2.stupeň 6.55 (dojíždějící po příjezdu autobusů)

Obědy jsou všem strávníkům automaticky přihlášeny, v případě, že oběd nepožadujete (např. je dítě nemocné), odhlašte si jej přes portál estrava.

Stravování ve školní jídelně probíhá dle upraveného rozpisu tak, aby byly zajištěny veškeré hygienické pokyny z ministerstva.

Školní družina pro 1.stupeň je v provozu. Žáci jsou v odděleních rozděleni podle ročníků.

Ranní ŠD probíhá od úterý do pátku od 6.45 do 8hodin. Odpolední ŠD je v provozu celý týden do 16hodin.

Jsme rádi, že se všichni žáci mohou vrátit zpět do školy!