PROVOZ ŠKOLY OD 12.4.2021

Xenie Valušáková | 07. 04. 2021


Vážení rodiče,
vláda ČR dne 6. 4. 2021 schválila  návrat žáků 1. stupně do škol. Návrat se uskuteční v rotační formě od pondělí 12. dubna, třídy se budou střídat po týdnech.

12. – 16. 4. 2021
Prezenční (ve škole): 1., 2. a 3. třída
Distanční: 4.A, 4. B, 5.A a 5.B třída

19. – 23. 4. 2021
Prezenční (ve škole): 4.A, 4.B, 5.A a 5.B
Distanční: 1., 2. a 3. třída

Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k testování, odmítavé rozhodnutí nebude jakkoliv sankcionováno. Netestovaný žák se však nemůže vzdělávat prezenčně, absence je omluvena a žák obdrží zadání úkolů emailem. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona, tudíž ani stravování.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali Covid 19 a doloží potvrzení (lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě), že neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Obědy budou mít automaticky přihlášeny žáci vždy v týdnu, kdy se vzdělávají na prezenční výuce.

Pro stravování žáků v době distanční výuky platí stále stejná pravidla (obědy si zájemci přihlašují sami a vyzvedávají do nosičů).

Bližší informace o organizaci testování a výuky dle manuálu MŠMT, Vám budou zaslány do pátku 9.4. na email.

 

Informace k testování pro rodiče