Provoz školní jídelny od 22.3.2021

Xenie Valušáková | 17. 03. 2021


Od pondělí 22.3. bude opět školní jídelna v provozu.


Nárok na obědy v době distanční výuky mají předškoláci, kteří navštěvují MŠ a žáci ZŠ.  


Pokud máte zájem o oběd pro své dítě v době distanční výuky můžete si jej přes portál estrava nahlásit DO PÁTKU 19.3. DO 13HODIN.


Vzhledem k tomu, že i nadále je uzavřena MŠ a ani do školy se žádná ze tříd nevrací budeme rádi, když službu vaření obědů využije co nejvíce strávníků.


Organizace výdeje stravy:


Jídlo je plněno do jídlonosičů a uloženo ve vstupu do školní jídelny (u rampy). Vyzvednout jídlo je možné od 11.30 do 13hodin na tom samém místě.


Dodání nosičů je možno nyní dvěma způsoby:


1.       Jídlonosič donesete do školy vždy ráno v daný den do 9hodin a oběd si vyzvednete v daném čase (11.30 -13).


nebo


2.       V případě, že vlastníte dva nosiče, jídlonosič přinesete den předem a při vyzvednutí jídla zanecháte ve škole druhý prázdný nosič na následující den.


VŠECHNY JÍDLONOSIČE MUSÍ BÝT OZNAČENY JMÉNEM ŽÁKA A ČÍSLEM ČIPU.

                                                                                                                                            Vedení školy