Otevření školy od 30.11.2020

Xenie Valušáková | 27. 11. 2020

Od pondělí 30.11. se do školy k prezenční výuce vrací všichni žáci 1.stupně a žáci 9.třích. Ostatní žáci 2.stupně budou mít rotační výuku podle týdnů.

6.A,B - prezenční výuka lichý týden, distanční výuka sudý týden

7.A,B a 8.A,B - prezenční výuka sudý týden, distanční výuka lichý týden

Rozvrhy hodin prezenční výuky byly upraveny podle pokynů MŠMT 

Distanční výuka bude probíhat obvyklým způsobem přes učebnu Classroom a přes videokonference Meet.

Upravený rozvrh videokonferencí pro 6.A,B zde DISTANČNÍ VÝUKA SUDÝ TÝDEN.pdf

                                                pro 7.A,B a 8.A,B zde DIST. VÝUKA LICHÝ TÝDEN.pdf

Bližší informace k organizaci výuky, školní družiny a stravování, byly zaslány zákonným zástupcům na emailové adresy. 


Jsme rádi, že je opět žákům umožněn návrat do školních lavic a doufáme, že dodržování všech opatření nenaruší klidnou a pohodovou atmosféru vyučování. Vážíme si Vaší pomoci v tomto složitém období.

 

PES pro oblast vzdělávání zde Pes pro oblast školství.pdf