Organizace výuky ve škole od 12.10.2020 (do 23.10.2020)

Xenie Valušáková | 08. 10. 2020


Vážení rodiče, na základě nařízení vlády a MŠMT bude probíhat na naší škole od 12.10. prezenční a distanční výuka 2. stupně současně. Výuka 1. stupně a provoz školní družiny zůstává nezměněný.

V týdnu od 12.10 – 16.10

PREZENČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - dle rozvrhu pro žáky 6.A,B a 9.A,B

DISTANČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ – dle pokynů vyučujících žáci 7.A,B, 8.A,B

Upozorňujeme, že distanční vzdělávání  je od 1.9.2020 povinné, tudíž žáci musí plnit veškeré úkoly a pokyny svých vyučujících.

V týdnu od 19.10 – 23.10.

PREZENČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - dle rozvrhu pro žáky 7.A,B a 8.A,B

DISTANČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ – dle pokynů vyučujících žáci 6.A,B, 9.A,B

STRAVOVÁNÍ- Nárok na dotovaný oběd mají všichni žáci (prezenční, distanční).

Vydávání obědů pro žáky s DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM bude od 12.05 do 12.30(žáci budou čekat před školou, na oběd půjdou společně /musí mít roušku/). Žádáme o dodržení  tohoto času, který je určen žákům s distančním způsobem vzdělávání.

Pokud o oběd nemáte zájem, musíte si jej elektronicky odhlásit na portále E-STRAVA nebo na tel.čísle 556 754 226.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY JSOU MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ UPRAVENY NA CELÝ TÝDEN OD 26.10. DO 30.10.2020 PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY