Hodnocení žáků za II.pololetí školního roku 2019/2020

Xenie Valušáková | 09. 06. 2020

Vážení rodiče, v souladu s vyhláškou č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2119/2020, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na metodiku vydanou MŠMT "postup při hodnocení žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020", stanovuje ředitel školy tyto závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků naší školy. Pokyny zohledňují skutečnost, že průběh 2. pololetí byl výrazným způsobem ovlivněn pandemií a není tedy žádoucí, aby hodnocení učitelů mělo negativní vliv na realizované závěrečné hodnocení žáků.

Hodnocení vzdělávání za II.pololetí vychází:

1. z podkladů hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci měli povinnost řádně docházet do školy (tzn. do 10.3.2020)

2. podpůrně bude při závěrečném hodnocení zohledněna aktivita žáka při plnění zadané samostatné práce při distanční formě vzdělávání (tzn. od 11.3.2020), kvalita žákem odevzdané samostatné práce při distanční formě vzdělávání, specifické podmínky žáka při realizaci distanční formy vzdělávání

3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020


Vysvědčení budou žákům vydána třídními učiteli dle časového harmonogramu, který jsme připravili s ohledem na závazná opatření MŠMT pro školy a školská zařízení. Bližší informace budou zákonným zástupcům zaslány na emailové adresy v nejbližší době.

                                                                                                                                     vedení školy