Výsledky zápisu do 1.třídy

Xenie Valušáková | 22. 04. 2020

Výsledky přijímacího řízení zápisu do 1.třídy ZŠ budou zveřejněny seznamem s registračními čísly na webu školy 5.5.2020.   Rozhodnutí o odkladu bude zasláno poštou.