Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Xenie Valušáková | 03. 04. 2020Vážení rodiče,

na základě opatření MŠMT proběhne zápis do 1. ročníku bez přítomnosti dětí a rodičů.

Na níže uvedeném odkazu si vyplníte přihlášku do 1.ročníku, po vyplnění a odeslání Vám na mail přijde informace o dalším postupu. Jako příloha mailu bude žádost o přijetí či odkladu.

Termín podávání přihlášek je stanoven do 30.4.2020

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí doručíte do ZŠ jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou s elektronickým podpisem
  • emailem s elektronickým podpisem
  • osobně do školy – stačí vhodit do poštovní schránky, boční strana schodů u vchodu ZŠ
  • osobně ve škole v pracovních dnech od 8 – 12hodin nebo poštou

V případě, že budete požadovat odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o odklad. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že i pedagogicko-psychologické poradny jsou v tuto chvíli uzavřené. Ti, co již prostřednictvím MŠ podali žádost o vyšetření, prosím, vyčkejte, poradny vás budou kontaktovat. Do žádosti o přijetí tak zaškrtněte volbu – žádost o odklad – ANO. Správní řízení tak bude přerušeno do dodání potřebných materiálů. V případě, že Vám chybí některý z dokumentů, nic se neděje, dodáte je po skončení opatření.

Dokumenty zasíláte stejným způsobem jako u žádosti o přijetí.

Informace o přijetí budou zveřejněny na webu a na úřední desce školy (u hlavního vstupu).

 

ODKAZ NA ZÁPIS ONLINE