Dopravní značení u základní školy v Petřvaldě

Xenie Valušáková | 19. 09. 2019

Informujeme řidiče, kteří absolvovali autoškolu před rokem 2010, že se u základní školy objevilo dopravní značení, které není zcela běžnou součástí silničního provozu.

K+R je odvozeno z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď. Parkoviště K + R se označuje značkou č. IP 13e, je to parkoviště, které je určeno k zastavení za účelem vystoupení a nastoupení osob. Značka umožňuje zřizování míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů a zastávek veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a sportovních středisek, případně u škol.

V České republice byla speciální dopravní značka pro takové místo poprvé zavedena novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010. Vyhláška stanoví, že tato značka označuje „parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob; zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob.

Prosíme rodinné příslušníky, kteří dopravují děti do základní školy, aby takto označená parkoviště opravdu využívali v souladu s výše uvedeným předpisem, tj. vystup! – nastup! a odjíždíme.

Dále žádáme rodinné příslušníky, aby respektovali značku ZÁKAZ VJEZDU ke škole!!!

Děkujeme za pochopení.